Aldersbestemmelse & Kontingent

Kontingent

For faste medlemmer vil klubben opkræver kontingent 1 gang årligt - opkrævning sker 1. september

For nye medlemmer vil du kort tid efter din indmeldelse modtage opkrævningen via Holdsport, hvor også andre betalinger kan foregå.

Kontingentet giver adgang til ugentlige træninger med vores dygtige trænere, deltagelse i turneringskampe, mulighed for deltagelse ved stævner og arrangemneter ( her kan være særskilt betaling).


Du kan se kontingentsat for netop dig, på dit holds side under Holdoversigt.

Kontingentet udgør en betydende del i driften af vor klub. Ved manglende betaling kan du ikke deltage i aktiviteter og kampe i klubregi.

Billede